Losowe zdjęcie

Otwieranie butelki piwa nogą

Chyba się na nią wkurzył--------------------------------------------------------------------------------------